GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskydds- förordningen, är en integritetslag som ser över hur företag behandlar och hanterar persondata.

GDPR är framtagen och godkänd av EU, företag utanför EU är skyldiga att följa GDPR om de riktar in sig på eller samlar in data från personer inom EU. Företag som bryter mot integritets- och säkerhetsreglerna som GDPR följer riskerar höga böter. Sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018 har vi noggrant följt utvecklingen inom integritets- och dataskyddsfrågor, både för oss själva och för våra kunders säkerhet. Vår senaste analys i slutet av 2021 visar att det nu finns ett växande antal rättsliga prövningar av GDPR-lagstiftning i Europa, vilket hjälper till att förklara svåra problem och kan vara en indikation på framtida utveckling.

Vi stöttar våra butiker att göra rätt val

Vi har sedan dataskydds-förordningen infördes uppdaterat sättet vi arbetar på i flera steg. Detta har påverkat vilka tjänster/verktyg vi använder i vårt arbete och vi utvecklar nu våra egna funktioner enligt GDPR-compliance by design-principer. Detta innebär att funktionerna vi bygger redan från start är GDPR-kompatibla och förhåller sig till de lagar som rör både oss och våra kunder när det kommer till hantering av personuppgifter, vilket gör compliance-arbete lättare.

Sedan 2022 ger vi alltid rekommendationer till våra kunder kring vilka tredjepartstjänster som bör eller inte bör användas kopplat till dataskydds-förordningen och vilka tjänster som bör kräva aktivt samtycke från besökare och användare.Vi stödjer våra butiker i att göra rätt val och förhålla sig till dataskydds-förordningen i sina verksamheter utifrån deras situation och behov. Vi har under ett antal år byggt upp både kunskap och erfarenhet i dataskydds-frågor kopplat till digitala tjänster på ett sådant sätt att vi är trygga i vår kunskap och i den rådgivning som vi erbjuder.

test

Vanliga frågor - GDPR

GDPR påverkar inte webbshoppen i sig, däremot påverkar lagstiftningen hur du som företag behöver arbeta för att uppfylla kraven. Själva plattformen är utvecklad enligt privacy-by-design vilket innebär att vi gör det så enkelt som möjligt att göra rätt.

Vid uppstart av en e-handel med Ashop så har vi en genomgång och ger tips gällande GDPR. Vi hjälper er då att förstå grunderna och vad som behöver komma på plats gällande formalia. Utöver det sköter plattformen det mesta så att ni kan fokusera på annat.

En e-handelsplattform behöver självklart lagra och hantera persondata - det är inget problem i sig. Det GDPR reglerar är hur detta ska ske, hur länge uppgifter sparas och när det behövs tillåtelse från kunder och besökare. Ashop som plattform gör detta enkelt att hantera, och det finns bland annat en GDPR-funktion som automatiserar tömning av personuppgifter.

Kunder och besökare har rätt att begära ut så kallade registerutdrag (även om det är rätt ovanligt). Vi kan ge tips om hur ni sätter upp en rutin för detta så att ni är redo när det väl händer, och om det händer så kan vår utmärkta support vara behjälpliga i delar som ni vill ha hjälp med för att det ska bli rätt och korrekt utan en massa krångel.

Vår support är väl insatta i GDPR-frågor, och även om vi inte är jurister så har vi praktisk erfarenhet sedan många år och kan hjälpa till att navigera i GDPR-djungeln. Vi har även bra exempel att dela med oss av och brukar kunna lösa de frågor som ställs.

Content 2

GDPR-lösningar för våra butiker

Genom våra appar erbjuder vi en smart GDPR - lösning direkt i vår shop med två alternativ för att möta de olika behov våra butiker kan tänkas ha gällande dataskydds-förordningen.

Bas - en kostnadsfri lösning som hjälper er rensa känslig information som inte följer dataskydds-förordningen.
Plus - en lösning som inkluderar allt i Bas - plus ytterligare funktioner för att garantera att er verksamhet sköts rätt utan att riskera böter eller rättsliga prövningar gällande dataskydds-förordningen.

För ytterligare stöd och rekommendationer gällande GDPR-frågor kontakta oss och boka ett möte för att se hur vi kan stötta er verksamhet!

Vill du veta mer? Kontakta oss!