Ashop X Fackhandel

Ashop är en modern och avancerad e-handelsplattform som erbjuder smarta lösningar för att stötta fackhandelskedjor som vill expandera från den fysiska marknaden hela vägen in i den digitala sfären.

Vi har exempelvis hjälpt kedjan Euronics att bygga upp sin digitala närvaro med smarta lösningar sedan 2011, och utvecklat en djup förståelse för de specifika kraven och utmaningarna som följer med att driva en fackhandelskedja online. Vi arbetar även i nära samarbete med fackhandelskedjan Team Workwear sedan 2016 och har genomfört både små och stora digitaliserings- och e-handelsprojekt.

Vad är en fackhandelskedja?

Vad är en fackhandelskedja?

För att enklare förstå vilka specifika utmaningar en fackhandelskedja kan möta online så vill vi introducera denna typ av kedjeupplägg innan vi hoppar in i vad vi kan erbjuda i vår plattform.

En fackhandelskedja är en samverkande kedja av multipla butiker bestående av separata fristående företag där varje butiksinnehavare (eller medlem) äger sin butik. Vanligtvis äger sedan butikerna själva kedjan gemensamt, i form av ett gemensamt ägarbolag eller en förening. Detta skiljer sig alltså från exempelvis franchise-kedjor där varumärke och koncept är centralägs men licensieras till butiker eller centralägda kedjor där hela konceptet både drivs och ägs av ett och samma bolag.

Fackhandlare i en kedja är alltså i regel med självständiga, men väljer att samarbeta och samverka för att nå skalfördelar eller för att gynnas på andra sätt.

Utmaningar med en fackhandelskedja

UTMANING

Många viljor (många ägare)

Med multipla ägare tillkommer olika önskemål och prioriteringar som det kan leda till konflikter och svårigheter att fatta gemensamma beslut. Detta kan göra det svårt att implementera en långsiktig strategi och möjligtvis leda till ineffektivitet i verksamheten. Det kan också göra det svårt att skapa en tydlig
UTMANING

Konkurrens

Fackhandelskedjor kan i vissa fall ha svårt att konkurrera med redan etablerade e-handelsföretag såsom Amazon när det gäller priser, utbud och logistik. Det finns många etablerade onlineåterförsäljare och det kan vara svårt för en ny fackhandelskedja att skilja sig från mängden.
UTMANING

Intern konkurrens

Tidigare var det vanligt att fackhandelskedjor hade en enskild butik per ort för att undvika intern konkurrens. Men i och med att allt numera är digitalt så konkurrerar butiker oberoende ort inom kedjan med varandra även om man samverkar under samma varumärke.
UTMANING

Teknisk kompetens

Fackhandelskedjor saknar oftast tekniska resurser internt för att utveckla och underhålla en professionell e-handelsplattform.
UTMANING

Logistik och leverans

Att hantera leveranser och logistik kan vara svårt, särskilt om kedjan inte har erfarenhet av att hantera stora komplexa onlinebeställningar tidigare. Det finns stora skillnader i hur man arbetar jämfört med att ha traditionella leverantörer och ett fysiskt butiksnät.
UTMANING

Integration av e-handel med befintliga affärsprocesser

Det kan vara svårt att integrera e-handel med befintliga affärsprocesser såsom lagerhantering och kundservice utan funktioner som automatiserar flöden.
UTMANING

Säkerhet och integritet

Att säkerställa säkerhet och integritet för kunders personuppgifter och betalningar är avgörande när man etablerar sig online.
UTMANING

Marknadsföring och synlighet

Att få sin e-handel att synas och attraktiv för kunderna kan vara svårt, speciellt i en konkurrensutsatt marknad. Det kan även vara svårt för fackhandelskedjor att generera tillräckligt med trafik till sin e-handelsplattform och att konvertera besökare till köp.
UTMANING

Trovärdig e-handel

Att skapa en användarvänlig och tillförlitlig e-handelssida är avgörande för att attrahera och behålla kunder.

Våra fackhandelslösningar

Alla fackhandelskedjor har olika behov och önskemål när det kommer till hur de vill att försäljningen online ska skötas. Vi har i stora drag sett två olika upplägg när fackhandelskedjor övergår till e-handel som vi kommer diskutera här - men även hur det vanligtvis kombineras för att möta alla butiker inom kedjans önskemål.

Vardera upplägg kräver sina egna lösningar och vi kommer att berätta hur vår plattform kan anpassas med smarta funktioner för att hantera båda scenarierna och ge kedjorna den flexibilitet och kontroll som krävs för att lyckas på den digitala marknaden.

Centralstyrd e-handel

I det första scenariot har kedjan endast en central e-handel för alla fysiska butiker. Den centrala e-handeln agerar då även som en digital samlingsplats för alla butiker, där kunden bland annat kan välja vilken en av de fysiska butikerna som utlämningsställe - även fast köpet sker i den gemensamma butiken online.

Centralstyrd

Detta är fallet för fackhandelskedjan Euronics som vi har samarbetat med i över 10 år. Kedjan hade under de första åren olika versioner av helt skräddarsydda lösningar i formen av marknadsplatser där man som kund handlade direkt av en vald butik. Efter flera vändor av förändringar internt i kedjan så blev det under 2020 dags för en förändring och man var som kedja redo för en gemensam e-handel. Vi genomförde en större utredning som mynnade ut i en rad alternativ för Euronics för hur man som kedja skulle komma vidare digitalt, och valet föll på att gå över till Ashop som plattform för e-handeln.

Detta beslut grundade sig i att ha tillgång till en kontinuerligt uppdaterad lösning, en plattform som ständigt utvecklas tillsammans med ett helt smörgåsbord av färdiga funktioner, utan att för den delen begränsas i sina behov. Kedjan har idag en centralstyrd fullt fungerande e-handel som agerar som mycket mer än endast en marknadsplats som när de började 2011.

Flera butiker inom Euronics har även en egen Ashop för att spetsa sitt utbud ytterligare. Hybrida lösningar är vanligt inom fackhandelskedjor - vi berättar mer om detta nedan.

Mer information om Euronics hittar ni här!

Individuella butiker

Individuella butiker

Det andra scenariot innebär att varje butik i fackhandelskedjan redan från start har sin egen e-handel, vilket ger butikerna mer frihet och kontroll över vad som dyker upp på deras hemsida. Detta kan innebära att varje butik har sin egen unika produktkatalog, erbjudanden och kampanjer. Det kan också innebära att varje butik har en egen unik layout och design på sin hemsida - detta var fallet med vår kund Team Workwear.

Team Workwear hade till en början likt Euronics helt skräddarsydda lösningar genom oss för att matcha alla deras specifika önskemål. Samarbetet började 2016 och då fokus låg på företagsinriktad kundunik e-handel, men även praktiska verktyg för butikerna, huvudkontoret och kedjans leverantörer tog fram. 2022 togs beslutet gemensamt att butikerna istället skulle gå in i plattformen Ashop och starta egna webbshoppar utöver de kundunika shopparna.

2022 togs beslutet gemensamt att butikerna istället skulle gå in i plattformen Ashop och starta egna webbshoppar utöver de kundunika shopparna. Beslutet grundade sig på samma anledningar som i fallet med Euronics; tillgång till de senaste funktionerna och teknologierna samt butiker som alltid är uppdaterade samt ökad närvaro och tillgänglighet online. Dessutom sparar butikerna tid och resurser genom att inte behöva oroa sig för tekniska problem och säkerhetsuppdateringar.

Hybridlösning

Det är som tidigare nämnt vanligt att uppläggen ovan blandas baserat på butikernas egna preferenser och kedjans behov - precis som i vårt fall med Euronics. Många fackhandelskedjor väljer att starta med individuella webbshoppar och sedan gå över till en gemensam central e-handel för att säkerställa enhetlighet. Vi ser i många fall att det nästintill alltid finns butiker med detta upplägg som väljer att ha kvar sin egna e-handel - för att bland annat specialisera sig och har möjligheten att själva bredda sitt utbud. Samtidigt som det finns de butiker som inte vill lägga tid eller pengar på att hantera en egen e-handel online och föredrar när det är centralstyrt och hellre byter till det upplägget.

Det finns ingen universell lösning så därav har vi utvecklat Ashop för att kunna hantera alla möjliga scenarion upplägg, de förstnämnda men även en blandning av de två. Plattformen är anpassad för att hantera både en centraliserad och lokal e-handel för individuella butiker så vi möta alla behov som uppstår. Plattformen är under konstant utveckling för att hålla jämna steg med de senaste teknologiska utvecklingarna och företagens krav.

Genom att använda Ashop kan företag välja det e-handelsupplägg som passar dem bäst och ändå nyttja en plattform som är anpassad för deras specifika behov och scenarion.

Hybridlösning

Funktioner framtagna med fackhandelskedjor i fokus

Vi erbjuder i dagsläget ett brett utbud av färdiga appar och funktioner på vår plattform, med över 100 olika tillvalsappar. Vissa av apparna är speciellt utvecklade för våra fackhandelskunder, och flera är custom-byggda baserat på specifika behov och önskemål. Om ni är intresseradde av att få mer information om våra funktioner speciellt utvecklade för fackhandelnskedjor eller hur vi kan hjälpa er med custom-utveckling, vänligen kontakta oss för mer detaljer.

Kartvy

För Euronics har vi bland annat utvecklat en funktion som ingår i vår app Butiker. Denna funktion gör det möjligt för kunder att handla online och hämta varorna i den butik som ligger bäst till för kunden. Funktionen visar en karta där alla Euronics butiker är markerade och ger korrekt butiksinformation som öppettider, adress och kontaktuppgifter. Denna typ av funktion kombinerar fördelarna med en central e-handel och en lokal e-handel, kunden får möjlighet att handla online men hämta varorna på en närbutik - det ger också möjlighet att få en personlig service och kan hjälpa till att öka kundnöjdheten samt skapa en lokal prägel för företaget.

Synkronisering och api-kopplingar

Ytterligare funktioner vi utvecklat och byggt in i vår plattform är flera olika typer av synkroniseringar och api-kopplingar. Exempel på ett vanligt ändamål kan vara att synkronisera vilka fysiska butiker som har en viss produkt i lager och hämta all typ av produktdata, för att säkerställa att kunden alltid får den senaste informationen om produktens tillgänglighet. Detta är custom-byggt för att hantera väldigt specifika behov och integreras med befintliga processer.

För mer information om hur vi kan hjälpa fackhandelskedjor eller gällande specifika funktioner och behov - kontakta oss!

Lagerstyrning Dropship

Med Lagerstyrning Dropship kan ni utvidga er e-handel utan att behöva öka antalet produkter på lager - eller skippa ett lager helt och hållet. Dropshipping är en favorit när det kommer till lagerstyrning och hantering, en api-koppling som bland annat kedjan Euronics använder sig av. En stor del av processen sköts automatiskt och det blir smidigare för er som driver er e-handel utan lager och levererar direkt från leverantör till kund.

Ni kan ansluta till externa lagerfiler och automatiskt synka er e-handel med leverantörernas lager. Vanligtvis innebär det att synka produktfiler/lagerfiler/prislistor från era leverantörer och uppdatera er e-handel med deras lagersaldon. Produkter som finns i ert eget lager fortsätter att visas som lagervara tills de tar slut om ni har ett eget lager, varefter de märks som lagervara centrallager/leverantör automatiskt.

Om ni synkar in leverantörslager som också innehåller inköpspriser, så läses dessa också in i Ashop. Ni kan ställa in en önskad marginal per varumärke och få förslag på prissättning mot slutkunden när ni ska prissätta produkter som inte finns i ert ordinarie lager.

Plocka

Har ni ett eget lager är vår koppling till Plocka.se det självklara valet för logistik och lagerhantering. Genom att använda Plocka.se, förbättras effektiviteten på lagret och processen för plock och pack blir enklare. När ordnarna innehåller produkter som finns på lager, exporteras de automatiskt till Plocka.se så att plockarbetet kan börja direkt. När ordern har plockats och packats, kan följesedlar skrivas ut direkt från appen och ordern blir full-aktiverad med valt betalsätt (t.ex. Klarna).

Plocka.se fungerar också att kombinera med Nshift Delivery Checkout. En viktig funktion i Plocka.se är möjligheten att plocka flera ordrar samtidigt istället för packa en och en, vilket gör arbetet mer effektivt, och felfritt med hjälp av en guidning på bästa ordning att plocka produkter.

Sammanfattning

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har vi utvecklat en e-handelsplattform anpassad för fackhandelskedjor och tar hänsyn till de utmaningar som kan uppstå vid etablering online. Dessa utmaningar kan inkludera bland annat många beslutsfattare, intern och extern konkurrens, teknisk kompetens och integration med befintliga affärsprocesser. Genom att fokusera på kundbehov och med dessa utmaningar i åtanke har vi skapat en användarvänlig och responsiv plattform som stödjer fackhandelskedjor i olika situationer för att möta alla önskemål.

Våra smarta lösningar stödjer verksamheter att bygga en framgångsrik digital närvaro, och hjälper dem att konkurrera på en alltmer digital marknad och ge en positiv kundupplevelse.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss!