« Tillbaka till alla inlägg

Välj rätt betallösning för B2B - Expertråd från Peter Silvergrind på Wasa Kredit

Publicerad 2023-03-30 av Sandra Anvret

Vi på Ashop tycker det är otroligt kul att fördjupa vårt samarbete med Wasa Kredit och vill nu dela med oss av deras omfattande expertis gällande B2B-betallösningar. Genom en intervju med Peter Silvergrind, Partner Manager för B2B e-handel på Wasa Kredit, har vi fått tillgång till värdefulla insikter om de senaste trenderna inom B2B-betallösningar. Vi fick även möjligheten att ställa andra relevanta frågor som kan hjälpa e-handlare att utforska sina möjligheter kopplat till B2B försäljning online.

I detta inlägg kommer vi att dela med oss av denna intressanta diskussion med ovärderliga råd för att du ska kunna göra ett informerat val gällande betallösningar om du arbetar B2B - så läs vidare och ta del av vår givande intervju med Peter!

Vilka typer av betallösningar är vanligast bland B2B-företag?

  • Vilka är fördelarna och nackdelarna med dessa?

Varianterna av betallösningar är idag många. Med flera olika betallösningar i din e-handelskassa ökar också möjligheten för att din kund ska kunna välja att betala med den betallösning som kunden helst vill betala med.

Den absolut vanligaste betallösningen idag inom Svensk B2B-handel online är fakturabetalning. Men i och med att e-handeln ökar och de tekniska lösningarna utvecklas inom betalningar börjar även företag att efterfråga flera olika betalningsalternativ. Andra vanliga betallösningar är kortbetalning eller direktbetalning. Betallösningen leasing eller hyra är vanligt förekommande när B2B-företaget vill erbjuda sin kund att finansiera köpet. Swishföretag kan vara ett betalalternativ om det ni säljer genererar varukorgar med ett lågt totalt ordervärde.

Leasing eller hyra
Ska kunden till exempel köpa varor som binder mycket kapital men som de kanske inte vill eller kan betala slutsumman för direkt är betallösningen leasing eller hyra ett smidigt alternativ.

Fördelarna för ditt företag att erbjuda kunden att finansiera köpet med leasing eller hyra, är att finansbolaget vid beviljande av köpet står för kreditrisken mot kunden. Ditt företag får in hela betalningen direkt efter leverans till kund och det förbättrar ditt kassaflöde. En leasing- eller hyrestransaktion är inte förenad med någon transaktionsavgift. Nackdelar med leasing eller hyra är att du inte kan använda betalsätten för enbart att finansiera tjänster, eftersom det som finansieras måste vara lös egendom.

Faktura
Faktura har länge varit den populäraste betallösningen inom B2B. En fördel med att erbjuda faktura som betalsätt är att betalsättet är inarbetat och vanligt både online och offline för företag. Fördelen för din kund är fakturan betalas efter mottagen leverans.

En annan fördel om företaget ”säljer fakturan” (factoring) då kan risken för bedrägeri reduceras, minskat antal obetalda fakturor, företaget får ett snabbare kassaflöde och automatisering av betalningsprocessen. Detta minskar internt manuellt administrativt arbete som i sin tur sparar tid och pengar. En såld faktura är förenad med en hanteringskostnad och en transaktionsavgift i procent av köpbeloppet.

Nackdelarna, i det fallet som företaget inte säljer fakturan och hanterar sin egen faktura är längre väntetid på inbetalningarna, högre risk för uteblivna inbetalningar och mer administrativt arbete. Kunden kan ha upp till 30 dagar på sig att betala och detta kan påverka ditt kassaflöde och din likviditet negativt.

Kortbetalningar
Fördel med att erbjuda kortbetalningar är att betalsättet är lika inarbetat som en fakturabetalning. Risken för bedrägeri har minskat i och med att säkerheten ökat med förbättrade säkerhetsfunktioner och att kunden signerar kortköpet med BankID.

Kortbetalningar är förenade med en transaktionsavgift och avgifterna varierar beroende på korttyp, betalningsleverantör och kortinlösare. En nackdel om du exempelvis säljer dyrare varor och erbjuder kortbetalning är att kortutgivaren kan neka eller avvisa en betalning om hög risk för bedrägeri identifieras, kunden inte har tillräckligt med likvida medel eller om
kunden överskridit sin kreditgräns.

Direktbetalning

Fördelarna med direktbetalningar är lägre transaktionsavgifter jämfört med kortbetalningar vilket är positivt för företag som hanterar stora transaktionsvolymer. Säkerheten anses även hög eftersom pengarna överförs direkt mellan bankkonton och det minskar bedrägeririsken.

Några nackdelar med direktbetalningar är att kundens likviditet direkt påverkas vid köpet. Betalsättet kan ha ett maxbelopp och det kan förekomma svårigheter att identifiera vem hos kunden som har rätt att signera köpet.

Vilka är de vanligaste utmaningarna som B2B-företag står inför när det gäller betallösningar på nätet?

  • Hur kan man övervinna dessa utmaningar?

Förutom att komma fram till vilka betalningslösningar som passar dina kunder så är en bra tumregel att erbjuda flera olika betalalternativ. Då finns det större potential till ökad konvertering och mindre antal kunder som lämnar kassan för att de saknar en betallösning.


Ett annat tips är jämföra olika betallösningars kostnader per transaktion. Vi ser att snittköpet inom B2B generellt sett är betydligt högre än hos B2C och då är det viktigt att betalsättet i kassan möter kundens förväntan.

Du behöver fråga dina kunder vilka betalsätt de föredrar att betala med och sedan får du som företag avväga vilka betalsätt eller betalleverantörer som dina kunder föredrar för att matcha deras behov och inte missa några affärer.

Vilka åtgärder vidtar Wasa Kredit för att minska bedrägeririsken i era betallösningar och vad kan företag själva göra för att undvika bedrägeri?

Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt, processer och system för att motverka, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och andra typer av finansiell brottslighet. Vi arbetar målinriktat med kundkännedom, transaktionsövervakning och utbildning av alla medarbetare som en del i organisationens processer. Som ett led i det arbetet följer vi liksom alla
finansbolag och banker samt många andra företag gällande lagstiftning inom penningtvättsområdet. Alla köp via våra betallösningar signeras digitalt av kundens firmatecknare med BankID.

För att ni ska undvika bedrägerier vill jag verkligen råda er att samarbeta med en etablerad betalleverantör som ser till att även ni minimerar era risker.

Vilka trender ser du inom betallösningar för B2B-företag online?

  • Vilka teknologier eller funktioner förväntas bli allt viktigare för B2B-betalningar i framtiden?

Jag ser flera trender,

Företag vill ha kontroll på ekonomin

Genom att dela upp investeringen skapas kontroll över företagets utgifter och dina kunder kan investera i utan att binda upp sitt kapital och samtidigt behålla likvida medel i företaget – vilket i sin tur ökar möjligheten till merförsäljning för dig.

Erbjud många betalsätt

B2B-företag vill kunna erbjuda sina kunder flera olika betalsätt och gärna från flera olika betalleverantörer.

Cirkulär ekonomi är framtiden

"Cirkulär ekonomi” är ett uttryck som hörs allt oftare. Istället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.

Wasa Kredit jobbar aktivt med omställningsfinansiering och har sedan flera år erbjudit B2B- företag betallösningen hyra och kunden kan enkelt välja den hyresperiod och månadskostnad som matchar kundens budget bäst.

Vilka teknologier eller funktioner förväntas bli allt viktigare för B2B-betalningar i framtiden?

Det som kan förväntas bli generellt för betalningar i framtiden är inslag av:

  • AI och machine learning för att förhindra bedrägerier
  • Biometriska autentiseringsmetoder för att verifiera köp
  • IoT-betalningar öppnar upp nya möjligheter för företag att automatisera inköp och betalningar för varor och tjänster

Vilken roll spelar artificiell intelligens och maskininlärning inom B2B-betalningar idag?

Artificiell intelligens och maskininlärning kommer att spela en allt viktigare roll inom B2B- betalningar. Bland annat för att förhindra bedrägerier och genom att analysera transaktionsmönster, upptäcka potentiella bedrägerier utifrån avvikande transaktionsmönster och flagga upp dem för manuell granskning.

Tekniken kan användas även för riskbedömning för att analysera kreditrisken för att minska risken för bedrägerier. Algoritmerna kan även tränas för att känna igen mönster i data och göra mer exakta förutsägelser om vilka transaktioner som troligt är eller kan bli ett bedrägeri. Användningen av dessa tekniker förbättrar betalningsprocesser, ökar företagets effektivitet och minskar kreditförlusterna, avslutar Peter.

Tack för en spännande intervju!

« Tillbaka till alla inlägg