« Tillbaka till alla inlägg

Säkerhet i Fokus: Hur vi på Ashop skyddar din e-handel

Publicerad 2024-05-14 av Sandra Anvret

Samtidigt som e-handeln växer så ökar även risken för säkerhetshot mot både företag och konsumenter. På Ashop tar säkerhet på största allvar och här vill vi dela med oss av några åtgärder vi vidtagit för att skapa en säkrare plattform och hur dessa funktioner bidrar till att skydda butikernas data.

1. Tvåfaktorsautentisering


Vi har implementerat tvåfaktorsinloggning (2FA) som ett obligatoriskt inloggningssteg för alla användare på vår plattform. Denna funktion kräver att användaren förutom sitt lösenord också måste ange en kod som skickas via SMS eller genereras via en autentiseringsapp. Detta lägger till ett ytterligare lager av säkerhet genom att säkerställa att det är den rättmätige användaren som försöker logga in och att inga inlogg kan delas.

2. Rate Limiters


För att förhindra överbelastningsattacker och andra typer av missbruk har vi implementerat ratelimiting på kritiska funktioner i vår tjänst. Denna teknik begränsar antalet tillåtna förfrågningar till vår server per användare och tidsenhet, vilket hjälper till att upprätthålla tjänstens stabilitet och tillgänglighet.

3. Spamskydd i formulär


Vi använder avancerade metoder för att skydda våra formulär från spam och automatiserade robotattacker. Ett exempel är integrationen av Friendly Captcha, en användarvänlig och säker lösning som verifierar att det är en riktig person som fyller i formulären utan att det behövs irriterande pussel eller bildgåtor.

4. Lokal serverleverantör med hög säkerhetsstandard


Vår infrastruktur drivs enbart av svenska serverleverantörer som uppfyller strikta krav på dataskydd enligt GDPR. Detta säkerställer att data hanteras med högsta möjliga säkerhet och efterlevnad av dataskyddsregler.

5. Automatiserade säkerhetsuppdateringar


All vår servermjukvara uppdateras automatiskt med de senaste säkerhetspatcharna. Detta sker utan manuell inblandning, vilket minskar risken för säkerhetsbrister till följd av mänskliga misstag eller fördröjningar i uppdateringsprocessen.

6. Aktiv övervakning och larm vid incidenter


Våra system övervakas kontinuerligt för att tidigt upptäcka och åtgärda potentiella säkerhetsincidenter. Vid misstänkta säkerhetsincidenter utlöses omedelbart ett larm så att vårt säkerhetsteam kan agera snabbt.

7. Inbyggd aktivitetsloggning


För att ytterligare stärka integriteten och spårbarheten inom plattformen har vi en inbyggd funktion för att logga användaraktivitet. Detta hjälper oss att snabbt identifiera och utreda obehöriga eller misstänkta handlingar.

8. Uppdaterad säkerhetsnivå på lösenord


Under våren 2024 genomförde vi en omfattande uppdatering av våra säkerhetsprotokoll för lösenord, inklusive förstärkt kryptering. Detta säkerställer att lösenord skyddas med de mest avancerade teknikerna tillgängliga.


Att skydda er säkerhet är inte bara en del av vår affärsstrategi, det är en förutsättning för att skapa och upprätthålla förtroende i digitala rum.

« Tillbaka till alla inlägg