Säkerhet

Vanliga frågor - Säkerhet

Det finns både en inbyggd app för Bedrägeriskydd, och utöver den har betalleverantörerna ofta bra och väl utvecklade funktioner för att flagga eventuella bedrägerier. En kombination av detta samt sunt förnuft stoppar de mesta försöken till bedrägeri.

All data lagras på ett säkert sätt hos vår svenska serverpartner Glesys. Trafiken till sidan är krypterad med HTTPS och plattformen har inbyggda funktioner som säkerställer att ingen data ska kunna komma på villovägar.

Alla våra egna appar med varumärket Ashop är utvecklade enligt GDPR compliance by design och följer dataskyddsförordningen. När det kommer till kopplingar mot andra tjänster exempelvis Google Analytics som inte enligt vår tolkning helt följer dataskyddsförordningen så erbjuder alltid GDPR-vänliga alternativ. Vi ger alltid våra butiker råd och support kring val som berör dataskydds-frågor. Kontakta oss för mer information om vilka tjänster vi erbjuder och gällande GDPR-frågor.